Ponuka

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

Tento diagnostický a terapeutický systém je založený na neurofyziologickom princípe riadenia motorických funkcií. Terapia DNS využíva naštartovanie ideálnych svalových súhier, ktoré sa generujú počas motorickej ontogenézy jedinca (prvý rok žiovta). Optimálny vývoj a dozrievanie CNS v prvom roku života predurčuje podmienky pre vyváženú motoriku, vymedzuje fyziologickú normu pohybu.

Pri samotnej terapii sú využívané základné princípy ideálnej motoriky:

  • optimálna východzia poloha – štartovacia pozícia
  • funkčná centrácia kĺbov v opornej aj fázickej funkcii
  • zaistenie sagitálnej stabilizácie trupu
  • aktívne cvičenie vo vývojových polohách
  • cvičenie v držanej pozícii aj v prechodovej fáze
  • vertikalizačný proces, ktorý automaticky prebieha vo vývoji, je nacvičovaný a využívaný v terapii.

DNS systém, ktorého autorom je Prof. Pavel Kolář, je úspešne a spoľahlivo využívaný v diagnostike a terapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, sprevádzaných súčasnou svalovou inkoordináciou. Tieto poruchy vznikajú ako dôsledok nesprávneho stereotypného zaťažovania nášho tela, či už pri športe, alebo pri bežných denných pracovných činnostiach. Výsledkom je bolesť, pocit diskomfortu, obmedzenie funkcie.

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa

Medical Taping Concept

Medical Taping Concept

Funkčné medicínske tejpovanie je aplikácia kinesiotapu (lepenie farebnej pásky) za účelom podporiť a predĺžiť efekt fyzioterapie. Cieľom nie je imobilizácia kĺbu, svalu, resp. segmentu, ale zlepšenie funkcie svalu, či svalovej skupiny. Funkčné tejpovanie má za účel pôsobiť na sval či svalovú skupinu detonizačne. Funkčnosť tejpu spočíva predovšetkým vo zvýšenej cirkulácii krvi a lymfy priamo pod tejpom a následne zvýšenie látkovej výmeny. Výrazne sa urýchli aj regeneračný proces.

Vojtova metóda (Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu)

Vojtova metóda (Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu)

Vojtova metóda je terapeutický a diagnostický systém motorických porúch najmä u detí, ale s úspechom sa ako terapeutická metóda využíva aj u dospelých.

Profesor Václav Vojta, český neurológ, vyvinul tento systém ako terapeutickú metódu pre deti s centrálnym poškodením mozgu. Neskôr sa táto metóda začala s úspechom využívať ako terapia a diagnostika aj u detí ohrozených, teda u detí, ktoré počas motorického vývoja vykazovali neideálne motorické modely vo svojom spontánnom pohybe.

Čítať viac...

Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké a mobilizačné techniky

Pri mäkkých technikách pracujeme so štruktúrami ako sú: koža, podkožie, fascia. Sú to významné štruktúry, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh pohybu.

Pružnosť a pohyblivosť týchto mäkkých tkanív výrazne ovplyvňuje priebeh a programovanie pohybu. Tak ako sa pri pohybe musia správne pohybovať kĺby a svaly, musí sa pohybovať i koža, podkožie a fascie. Musí existovať vzájomná posunlivosť medzi týmito mäkkými štruktúrami.

Základným cieľom v terapii mobilizačnými technikami je ovplyvnenie pohyblivosti v kĺbe, vrátane kĺbnej vôle (joint play). Samozrejme hovoríme o kĺboch chrbtice, ako aj kĺboch končatín.

Mobilizáciou dosahujeme postupné nenásilné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Prevádzame ju opakovanými nenásilnými pohybmi, pružením, vždy v smere obmedzenia pohybu. Pri mobilizácii využívame facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém. Rovnako môžme využívať aj pohyb očí a kombináciu týchto metód.

Čítať viac...