Cenník

Formát PDF

Diagnostika funkčných porúch pohybového systému, vyšetrenie testov DNS podľa Kolářa (vyšetrenie pri funkčných a štrukturálnych poruchách opornopohybovej sústavy).
vstupné vyšetrenie 60 min. 15 €
kontrolné vyšetrenie 30 min. 10 €
Neurokineziologické vyšetrenie dieťaťa – prvý rok života. Vyšetrenie motorickej ontogenézy, vyšetrenie polohových testov a dynamiky primitívnch reflexov, poučenie rodiča 60 min. 15 €
Manuálne techniky mäkkých tkanív, mobilizačné techniky 45 min. 15 €
Manuálne techniky mäkkých tkanív, mobilizačné techniky, kontrolné vyšetrenie aktuálneho stavu, poučenie 60 min. 20 €
Individuálna fyzioterapia vybranými technikami na neurofyziologickom základe, Vojtova terapia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa 60 min. 20 €
Vojtova terapia u dieťaťa + vedenie rodiča v terapii 60 min. 15 €
Pilates individuálne vedenie hodiny 20 €
Pilates duosystém (skupina 2 klientov) 10 €/osoba
Manuálna lymfodrenáž celotelová 120 min. 30 €
Manuálna lymfodrenáž časti tela 60 min. 20 €
Funkčné medicínske tejpovanie (materiál Kira Sport tape, Bo tape, Nasara) 1 cm 0,05 €
Bankovanie, masáž bankami 50 min. 15 €
V prípade neúčasti na vopred dohodnutom termíne a neodhlásení sa minimálne 6 hod. pred termínom, je návšteva zarátaná ako absolvovaná.