Profil

Mgr. Širočková Monika

Fyzioterapeut s licenciou pre výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Pracuje ako fyzioterapeut od roku 1979.

Vysokoškolské vzdelanie v odbore Fyzioterapia získané na Trnavskej univerzite a na SZU v Bratislave

Získané certifikáty:

 1. Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu
  (terapia detí a dospelých)
  Certifikovaný kurz absolvovaný v RL-CORPUS, Olomouc, Česká republika
 2. Rehabilitačná liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľudmily Mojžišovej
  Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika
 3. Kurz diagnostiky a terapie funkčných porúch (manuálna terapia)
  Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika
 4. Kurz metódy Pilates
  Kurz absolvovaný v Pilates Academy R. Sabongui, Praha, Česká republika