Profil

Mgr. Širočková Monika

Fyzioterapeut s licenciou pre výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Pracuje ako fyzioterapeut od roku 1979.

Vzdelanie:

 • Gymnázium Makarenkova ul. Bratislava
 • SZŠ Zahradnícka ul. Bratislava, odbor rehabilitačný pracovník
 • SZŠ Zahradnícka ul. Bratislava, špecializačné štúdium
 • Trnavská Univerzita v Trnave, bakalárske štúdium
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, magisterské štúdium

Doterajšia prax:

 • Nemocnica s poliklinikou L. Dérera, Kramáre, Bratislava
 • Ružinovská nemocnica, Bratislava
 • Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
 • Detská Fakultná nemocnica, Bratislava

Získané certifikáty:

 1. Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu, A, B, C
  (terapia detí a dospelých)
  Certifikovaný kurz absolvovaný v RL-CORPUS, Olomouc, Česká republika
 2. Rehabilitačná liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľudmily Mojžišovej
  Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika
 3. Kurz diagnostiky a terapie funkčných porúch (manuálna terapia)
  Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika
 4. Kurz metódy Pilates
  Kurz absolvovaný v Pilates Academy R. Sabongui, Praha, Česká republika
 5. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, A, B
  Kurz absolvovaný v Rehabilitation Prague School
 6. Medical Taping Concept
  Kurz v L & L Centrum Tejpování s.r.o.
 7. Lymfodrenážna masáž
  Kurz v Štúdiu Ónyyx
 8. Banková masáž
  Kurz v Štúdiu Ónyyx

Workshopy a semináre

 • Každoročne účasť na medzinárodnom pracovnom seminári s Wolframom Müllerom, lektorom Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
 • Pracovná stáž na Klinike rehabilitácie a telovýchovného lekárstva 2. LF UK a Fakultnej nemocnice v Motole
 • Refresh kurz Vojtovej metódy v RL - Corpus s.r.o. Olomouc
 • Workshop Ashtanga Vinyasa Yoga s Gibran Gonzalez, Bratislava
 • Workshop Spojenie jógy a fyzioterapie s Monikou Riškovou, Bratislava